YOUR ERP GUIDE

Our Articles

Our articles are a reflection of our efforts to further advance our expertise in the field.
We write our articles to provide you with the highest quality service possible.

Dijital Dönüşüm Sürecine ERP Yazılımı İle Entegre Olun

ERP genel anlamı ile kurumsal kaynak planlaması olarak bilinmektedir. Bu terim genel olarak bir şirketin; üretim, operasyon, finans, insan kaynakları, raporlama faaliyetlerinin yönetilmesi için kullanılmaktadır. Başka bir deyimle dijital dönüşüm habercisi olan sistemlerdir. Güncel olarak iş ihtiyaçlarına uygun bir şekilde geliştirilen ERP sistemi, çoğunlukla gelişen şirketler için en ideal yönetim stratejisi olarak kullanılmaktadır. 

 

ERP ve Dijital Dönüşüm

 

ERP sistemi, birçok farklı organizasyon ve şirket tarafından kullanılmaktadır. Vakıflar, işletmeler, bazı kâr amacı olmayan kuruluşlar ve hükümetler bütün bu kurumsal kaynak planlamalarından faydalanmaktadır. Aslında ERP yazılımı; bir işletmenin bütün kaynaklarını kaliteli bir şekilde değerlendirmesini sağlayan bir yazılımdır. Bir şirketin bütün temel işlemlerini kendi bünyesinde toplayabilen bu sistem ile şirketin gereksinim duyduğu veriler birleştirilmektedir.

 

Kullanım sağlanan ERP programı, kapsamında çok fazla programın aynı yazılımın içinde bir araya getirilmesine olanak sağlamaktadır. Buna bağlı olarak da bütün iş süreçleri tek bir yazılım ile yönetilmektedir. Bu konuda firmalar için dijital dönüşüm aracı olan ERP yazılımı; kuruluşun tüm ihtiyaçlarını tamamen karşılayabilecek bir sisteme sahip olmaktadır.

 

İşletmelerde DinamoERP+ 

 

İşletmelerin kendilerine uygun kurumsal kaynak planlama çözümünü bulmaları kolay olmadığından, bu konuda şirketler kişiselleştirilmiş bir süreci tercih etmektedir. Buna bağlı olarak da farklı sistemlerle de kolay entegre edilebilir yazılımlar tercih edilmektedir. Bu sayede büyük şirketlerin özel ihtiyaçları tam anlamı ile karşılanmaktadır. Farklı sistemlerle kolay entegre edilebilir ve özelleştirilebilir altyapısı, gelişmiş modülleri ile firmaların tercih ettiği bir ERP yazılımıdır.  

 

ERP Sisteminin Şirketlere Faydaları


İşletme kaynak planlaması ile birçok farklı değişim ve gelişim yaşanmaktadır. Muhasebe, risk yönetimi, tedarik zinciri ve proje işlemleri etkili bir biçimde yürütülmelidir. Şirketin iş sistemleri de bağlantılı bir şekle gelen erp sistemleri, her departmanın elinde bulunan verilerin doğruluğunu depolamakta ve temin etmektedir. Bu sistem ile kolay bir biçimde gerekli olan bütün verilere erişim sağlanabilir ve tek tıkla raporlanabilir.

 

Büyümekte olan işletmelerin mevcut olan teknolojilerini geliştirmesi bakımından bu sistem çok iyi bir seçenek olarak sunulmaktadır. İşletmelerin gelişim süreçlerinde yaşadığı sorunlar, kapsamlı bir işletme kaynak planlaması ile tamamen giderilmektedir.