YOUR ERP GUIDE

Our Articles

Our articles are a reflection of our efforts to further advance our expertise in the field.
We write our articles to provide you with the highest quality service possible.

DinamoERP+ Üretim İmplementasyon Süreci

DinamoERP+ Üretim İmplementasyon Süreci


DinamoERP+, onlarca farklı sektör ve yüzlerce işletmede 30 yıldır sunduğu ERP çözümleri ile müşterileri için tecrübenin ve bilginin ortak gücüne dayalı başarılı ERP projeleri üretmeye devam ediyor.

DinamoERP+ projelerinde ilk adım süreç danışmanlığıdır. Süreç danışmanlığı proje koordinatörleri tarafından titizlik ile yürütülür. Süreç danışmanlığı ile stoğa, siparişe, tahmine veya bunların karışımı hibrit bir modele mi üretim yapılacağına karar verilir.

Bunun sonucunda ister kesikli, ister sürekli, ister karma veyahut proje tipi üretim yapılacak olsun, DinamoERP+ size üretiminizin her aşamasında süreç standardizasyonu, israflardan arındırılmış bir yalın üretim kurgusu sunmayı hedefler.

Bu doğrultuda proje koordinatörlerimiz tarafından mevcut durum analizleriniz yapılır ve mevcut durum haritalandırılır. Ürün aileleriniz belirlenir, ürün ağaçlarınız oluşturularak, iş akışlarınız çıkarılır.

Bütün bu süreç danışmanlığı ile kurgulanan üretim yapınız proje koordinatörü yönetiminde, proje danışmanlarımız tarafından global yaklaşımlara bağlı kalınarak sektörel deneyimler ve tecrübelerle de desteklenip hızlıca firmanıza uyarlanır.

Yine DinamoERP+ proje danışmanlarımız tarafından sizlerin ihtiyaçlarına özel yapılacak özelleştirmeler ile sizlere özel bir ERP deneyimi sunulur.

DinamoERP+'ın Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP)’nı yukarıda ki analizlere uygun bir şekilde ister sipariş, ister stok, ister proje isterseniz de bunların karması bir hibrit üretim modeline göre çalıştırılabilirsiniz.

DinamoERP+' da birden fazla tesis tanımı yapabilir her tesis için farklı bir üretim yapısı kurgulayabilir ve yine her tesis için ayrı Malzeme İhtiyaç Planlaması MRP çalıştırabilirsiniz. Veya tanımlamış olduğunuz tesisin birisinde siparişe üretim yaparken diğer tesiste stoğa üretim yapabilirsiniz.

DinamoERP+ ‘’Bire-Bir üretim’’ yapısı ile doğrudan sipariş ve proje bazlı iş  emirleri çıkarabilir ve sipariş bazlı üretim yapabilirsiniz.

Oluşturulmuş olan iş emirlerinizi sonlu veya sonsuz kapasite yöntemi ile planlayarak üretim takviminizi oluşturup, optimize edebilirsiniz. İşlerinizi görsel olarak Gant çizelgesinde izleyebilirsiniz.

DinamoERP+ İleri Planlama ve Çizelgeleme KPI raporlarında belirlenen metrikler aracılığı ile sipariş gecikmelerinizi önceden fark eder gerekli aksiyonları alabilirsiniz. Bu sayede siparişlerinizi zamanında teslim eder, gereksiz wıp stoklardan, beklemelerden ve israflardan kurtularak üretim maliyetlerinizi de en aza indirip maksimum müşteri memnuniyeti sağlamış olursunuz.