YOUR ERP GUIDE

Our Articles

Our articles are a reflection of our efforts to further advance our expertise in the field.
We write our articles to provide you with the highest quality service possible.

MPS Nedir?

MPS Nedir? Master Production Schedule | Ana Üretim Planı

Ana Üretim Planlaması (MPS), istek analizi, sipariş miktarları, imalat, ara stok miktarları gibi birçok başlığı bir arada toplayıp sonuçlarını görmemize destek olur. Elde edilecek her bir ürün için ne zaman ve ne kadar üretim yapılması gerektiğini belirler. Bununla beraber üretilecek her ürünü üretim miktarları, alternatif üretim süreleri, hedeflenen envanter seviyeleri, satın alınacak malzeme miktarları gibi bilgilere ulaşabiliriz. Bunu yaparken mevcut stok seviyelerini ve talep tahminlerini esas alır. Arz ve talep dengesinin kurulmasını hedefler.

Ana üretim planlaması kapsamında iki ayrı model bulunmakta. Talebin zaman içinde değişimi ‘’dinamik üretim planlaması’’ veya talebin statik olarak kalması ‘’statik üretim planlaması’’ temeline göre iki sınıfa ayrılmaktadır.

DinamoMPS gerçek üretim ortamlarının gereksinimlerini karşılamak üzere hazırlanmıştır. En önemli farkı teorik plan ile gerçeği birleştirmesi ve hem stok hem de sipariş üzerine üretim kurgularını doğrudan desteklemesidir. Sipariş, üretim, stok işlemleri ve maliyetlendirme zincirinde yer alan tüm bilgileri bir araya getirir. DinamoERP+ farklı sektörlerdeki uygulamaların süzgecinden geçerek bugünkü halini almıştır.

En genel çerçevede gelecek bir planlama dönemi için üretim hedeflerinin tespit edilmesi olarak tanımlayabiliriz. Amaç üretim hedeflerine ulaşabilmek ya da mevcut satış imkanlarından yararlanabilmek için kaynakların optimal kullanımının sağlanmaya çalışılmasıdır. MPS modeli, detaylı planlama modelinin temel başlıklarını ve eldeki kaynakların planlama sürecindeki en uygun kullanımını sağlayacak üretim politikalarını tespit etmekte büyük rol oynamakta. Bu açıdan detaylı planlamanın bir nevi çerçevesini çizmektedir.