YOUR ERP GUIDE

Our Articles

Our articles are a reflection of our efforts to further advance our expertise in the field.
We write our articles to provide you with the highest quality service possible.

MRP Nedir? MRP Sistemlerinin ERP Sistemlerindeki Yeri Nedir?

MRP Nedir? 

MRP kısaltması ile bilinen Material Requirement Planning sistemleri Türkçeye Malzeme İhtiyaç Planlaması olarak çevrilmiştir. İlk olarak 1960’larda ABD ’de kullanılmaya başlayan MRP, üretim süreçlerini daha iyi yönetmeyi, kontrol etmeyi ve daha verimli hale getirmeyi amaçlar. MRP, Ana Üretim Planını (MPS) baz alarak ihtiyaçları analiz eder. Ne zaman, ne kadar, hangi hammadde veya malzeme gerekeceğini; mevcut stokları ve satınalma siparişlerini de dikkate alarak hesaplar. İstenilen malzemenin istenilen zamanda istenilen yer olmasını kontrol etme imkan sunar. MRP, Stok yatırımlarını en aza indirmek, üretimi ve etkinliği arttırmak, tutarlı iç kontrol sistemi oluşturmak, taleplere zamanında karşılık vermek, yapılan hizmeti geliştirmek ve kalitesini arttırmak, geleceğe dair yapılan planların etkinliğini artırmak amacıyla kullanılan bir sistemdir. 

MRP sistemlerinin işletmelerin ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılayamaması sebebiyle ortaya çıkan MRP II sistemleri, açılımları farklı olsa da MRP sistemlerinin geliştirilmesiyle oluşmuştur. Manufacturing Resources Planning yani Üretim Kaynakları Planlanmasından ilk olarak 1980‘lerde ABD’de geliştirilmiş bir sistem olup 1981 yılında ilk kez Oliver Wight tarafından “Amerika’nın Üretim Potansiyelinin Kilidini Açmak (Unlocking America’s Productivity Potential)” adlı kitabında bahsedilmiştir. MRP II; üretim süreçlerinin düzenlenmesini, sürecin her aşamasında ürünün takip edilmesini, esnek ürün konfigürasyonları oluşturulmasını, üretim maliyetleri hesaplanabilmesini, hammadde gereksinimlerini kapasite göz önünde bulundurarak hesaplanabilmesini, eş zamanlı verileri raporlanabilmesini gibi verimliliği artıran ve maliyetleri azaltan imkanlar sunmakta. MRP II özetle MRP sisteminin gelişmiş bir versiyonudur.  

Şuan için sektörde MRP diye anılan sistemle aslında MRP ll nin özelliklerine sahip bir Malzeme İhtiyaç Planlaması kast edilmektedir. 


MRP Sistemlerinin ERP Sistemlerindeki Yeri Nedir?


MRP sistemleri Kurumsal Kaynak Planlama sistemlerinin bir parçasıdır. MRP bugün ERP sistemlerinde bir modül olarak yer almaktadır.  

DinamoERP gelişmiş Üretim Planlama Modülü ile firmaların ihtiyacı olan MRP çözümlerini en iyi şekilde sunmaktadır. 

Birleşik Yazılım  üretim sektöründe sahip olduğu tecrübe ve gelişmiş çözümleri ile ihtiyaca yönelik yazılımlar üretmeye devam ediyor. Bugün, sonsuz kapasite varsayılarak çalışan MRP sistemleri şirketlere sonlu kapasite planlama ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Sonlu Kapasite Planlama ve İleri Üretim Çizelgeleme sorunlarına çözüm üreten DinamoAPS+ ile yine iş hayatının her anında firmaların yanında.