YOUR ERP GUIDE

Our Articles

Our articles are a reflection of our efforts to further advance our expertise in the field.
We write our articles to provide you with the highest quality service possible.

Siparişe Talebe Teklife Teslim Tarihi Verme

            Birçok üretim firması için en önemli CSF(Critical Success Factor) “Kritik Başarı Faktörü” “müşteri memnuniyeti ve sadakatidir.” İşletmelerin bu CSF’yi ölçtükleri en önemli KPI(Key Performance Indicators) göstergesi ise “Sipariş gecikmesi” metriğidir.

            Üretim firmaları müşterilerinden gelen talepler ve siparişler için bir fiyat ve teslim tarihi teklifinde bulunmak durumundadırlar. Dinamik bir ortamda çok sayıda müşteri, ürün çeşitliliği ve bu çeşitliliğe bağlı iş akış sürelerindeki değişiklikler ve üretim kaynaklarının kapasitesinin planlanması gibi çok sayıda kısıt altında teslim tarihi verebilmek için firmaların bir politikasının olması gerektiği açıktır.

            Teslim tarihi politikasından yoksun bir firmada Müşteri beklentisinden daha geç bir teslim tarihi verilmesi, siparişin iptali ve hatta müşteri kaybı ile son bulabilecektir. Yine siparişi almak adına erken verilebilecek bir teslim tarihi ürünün tesliminde gecikmelere yol açabilecek ve günün sonunda müşteri memnuniyetsizliği ve kaybı oluşabileceği gibi, hukuki ve maddi sonuçları da olan ağır bir tablo ortaya çıkarabilecektir. Ayrıca erken verilecek teslim tarihi sistemdeki diğer talep ve siparişlerin üretilmesi ve tesliminde de sıkıntılar doğurabilecektir.

            Özetle; Amaç, müşterinin istediği ürünü, istediği niteliklerde, onaylayabileceği bir fiyat ve teslim tarihi ile müşteriye dönüş yapabilmektir.

 Bu amaca hizmet edebilecek “Siparişe/talebe/teklife teslim tarihi verme problemine” ilişkin ilk çalışma 1967 yılında İş akış sürelerinin hesaplanmasını baz alan metotlar ile başlamış ve günümüze kadar gelen bir süreç olmuştur. Konu üzerine onlarca makale yazılmış ve çalışma yapılmış olsa da matematik olarak probleme henüz optimum bir çözüm bulunamamıştır. Firmalar bir yönetim politikası olarak yapılan çalışmaların ışığında kendilerine en uygun “teslim tarihi verme” metodunu kendileri belirlemek durumundadırlar.

            DinamoERP’nin “Siparişe/talebe/teklife teslim tarihi verme problemine” yaklaşımı ise yine bir akademik çalışmaya dayanmakta olup, konuyu bir havuz problemi olarak ele alıp beş farklı teslim tarihi önerisinde bulunmaktadır.

            Dinamo ERP sistemimizdeki işleri “başlamış(R)”, ”planlanmış(P)”, ”kesinleşmiş(C)” işler olarak havuzlara ayırıyor. Yeni talebi veya siparişi bu havuzlardaki işlerin önlerine katarak veya arkalarına takarak beş farklı teslim tarihi önerisinde bulunuyor.

1)En erken Teslim Tarihi: Bütün işlerimizin önüne (başlamış işlerimizde dahil) yeni Siparişi/Talebi/Teklifi koyarak verdiği tarihtir.

2) R(Tarih)Sonrası: Yeni Siparişi/Talebi/Teklifi başlamış işlerin arkasına, planlanmış ve kesinleşmiş işlerin ise önüne koyarak verdiği tarihtir.

3) R+P(Tarih)Sonrası: Yeni Siparişi/Talebi/Teklifi başlamış ve planlanmış işlerin arkasına, kesinleşmiş işlerin ise önüne koyarak verdiği tarihtir.

4) R+C(Tarih)Sonrası: Yeni Siparişi/Talebi/Teklifi başlamış ve kesinleşmiş işlerin arkasına, planlanmış işlerin ise önüne koyarak verdiği tarihtir.

5) R+P+C(Tarih)Sonrası: Yeni Siparişi/Talebi/Teklifi başlamış, planlanmış ve kesinleşmiş işlerin arkasına takarak verdiği tarihtir.

            DinamoERP+ tüm bu tarihleri verirken gerçek bir kapasite hesabı yaparak ve ürün ağaçlarındaki süreleri dikkate alarak vermektedir. Ancak unutulmamalıdır ki, talebi hangi işlerin önüne koyarak önerilen tarihi müşteriye verecek olur iseniz olun, önüne koyduğunuz havuzdaki işlerin teslim tarihinde öteleme yaptığınız gerçeği ile bu kararları vermek durumundasınız. Bu açıdan da konunun bir yönetim danışmanlığı ve teslim tarihi politikası belirlenmesini dayattığı açıktır.

Son olarak, kapasite ve önerdiği teslim tarihlerinden bağımsız, DinamoERP+ siparişe konu olan ürünün üretilmesi için gerekli olan hammaddeler için MAD(Material Availability Date) Malzeme hazır bulundurma tarihi analizi de yaparak hammaddelerin hazır edilebileceği tarihleri de çıkarmaktadır.